HyPy

Vakuutus

Vakuutus ja lisenssi

Harjoituksiin osallistuvilla junioreilla tulee olla voimassa oleva tapaturmavakuutus. Lisäksi kilpiluihin osallistuvilla junioreilla tulee olla lisenssiehtojen mukainen voimassaoleva kilpailutoiminnan kattava tapaturmavakuutus.

Lisenssin tai harrastetoiminnan vakuutuksen sisältävän Fillaripassin voi hankkia kaudelle 2021 osoitteesta:

https://www.suomisport.fi/

Ohjeet lisenssin ostoon löytyy Suomen Pyöräilyn sivuilta: https://pyoraily.fi/ohje-lisenssien-ja-vakuutusten-ostamiseen-2021/

Vahinkovakuutusosakeyhtiö Pohjolan urheilun Tuplaturvavakuutuksessa mukana olevan Suomen Pyöräilyunioni ry:n alaisilla seuroilla on vakuutus, joka kattaa toiminnanvastuuvakuutuksen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutukset.

Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus
Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutus korvaa seuroissa vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia. Vapaaehtoistyöntekijän ei tarvitse olla jäsen, vakuutus on silti voimassa. Tapaturma voi sattua esimerkiksi talkoissa, valmennus-, koulutustapahtumissa, kilpailujen järjestelytehtävissä. Myös matkalla ”vapaaehtoistyöhön” sattuneet tapaturmat kuuluvat vakuutuksen piiriin. Vakuutuksesta ei korvata tapaturmaa, jos se on sattunut kilpaurheilussa tai sen harjoittelussa.

Tapaturman sattuessa täytetään tapaturmailmoituslomake: Tapaturmailmoituslomake

Toiminnanvastuuvakuutus
Toiminnanvastuuvakuutus korvaa liiton tai seuran kolmannelle osapuolelle aiheuttamat henkilö- ja esinevahingot, joista vakuutettu on korvausvastuussa. Vakuutus korvaa niin työsuhteisen kuin vakuutetun toimeksiannosta vapaaehtoistyötä tekevän aiheuttamat vahingot. Vakuutus kattaa myös järjestäjän vastuun esimerkiksi leireillä ja kilpailuissa. Vapaaehtoistyöntekijöiden tapaturmavakuutuksen vakuutusnumero: 16­-550-­119-2

Vastuuvahingossa täytetään vastuuvahinkoilmoitus. Se täytetään huolel­lisesti ja yhteystiedot täydellisinä. Vastuuvahingon vahinkotunnus on 16-549-997­-7. Allekirjoituksella vahvistetaan annetut tiedot oikeiksi. Vakuutuksen ehtoja ja vahinkoilmoituksia saa Pohjolan konttoreista sekä osoitteesta http://www.pohjola.fi/

Lajiliitot ovat maksaneet vakuutuksen seurojensa puolesta. Vakuutuksessa on mukana 62 lajiliittoja.

Vakuutusehdot

Pyöräilijöiden vastuu

Ajajat vastaavat sääntöjen ja lisenssin myöntämisperusteiden mukaan omasta vakuutusturvastaan ja vastaavat mahdollisesti kolmannelle osapuolelle sattuneista vahingoista. Lisenssiin voi sisällyttää vakuutuksen!

Maajoukkueisiin (tai muihin kv. tehtäviin) nimetyt urheilijat, huoltajat ja johtajat on vakuutettu tapaturmien ja vammautumisten varalta. Varusteita, välineitä jne. ei ole vakuutettu SPU:n toimesta, joten jokainen vastaa omaisuutensa tai hallinnassa olevien tavaroista jne. vakuuttamisesta.